Tûke Joekie!

Morgen zal er weer gestreden worden om de Tûke Joekiebokaal in Oudega. 

De deelnemende skûtsjes zijn:

Sikke Heerschop met de Wylde Wytse

Siebo Zijsling met de Striidber

Tony Brundel met de Lytse Lies

Klaas Kuperus met de Zes Gebroeders

Bas Krom met de Verwisseling

Froukje Osinga – Meijer met de Jonge Jasper

Arend Wisse de Boer met de Drie Gebroeders

Jeroen de Vos met de Eelkje2

Komt dat zien!!

Tuke Joekie 2015